Renovering av köket: goda råd är en del av det

Om du har hittat dina favoriter från alla erbjudanden är nästa steg i att renovera köket.

Å ena sidan vill du ha alla frågor besvarade, å andra sidan har din hantverkare antagligen fortfarande ett antal öppna punkter som ännu inte har granskats till hans fulla tillfredsställelse. Nu är det dags för omfattande rådgivning.

Det är gratis och utan skyldighet, så att du vid behov kan byta till en annan leverantör om det är några ändringar. Använd denna chans för att klargöra allt och be om alla detaljer som du anser vara viktiga. Kanske är det fortfarande en förändring i din planering framöver.

Först när alla frågor har klargjorts och det inte finns fler öppna punkter tilldelar du kontraktet till din hantverkare. Det förklarade målet i detta steg är att du börjar renovera ditt kök med en god känsla. Eftersom detta är en större fråga bör du inte göra några kompromisser. När beställningen har tilldelats kommer hantverkare att sätta igång. Nu är det viktigt att planera och samordna alla branscher.

Köksplaneraren ger dig en bindande tidsfrist för allt arbete som ska utföras så att du vet när du är redo att renovera ditt kök. Detta datum bör vara bindande så att du har planeringssäkerhet. Diskutera planeringen med din hantverkare och se fram emot din nya köksinredning.

Kontakta oss för din köksrenovering i Stockholm!